Bông khoáng rockwool cách âm

Bông khoáng rockwool cách âm là vật liệu cách âm cách nhiệt, chống cháy hiệu quả. Chuyên sử dụng trong thi công ách nhiệt mái và thi công cách nhiệt vách các loại công trình.

0912.727.811