Bông khoáng cách âm

Bông khoáng cách âm hay còn gọi là bông cách âm Rockwool được sử dụng cho các công trình âm thanh công nghiệp: cách âm hệ thống phòng thu, Karaoke; Vũ trường; Sàn nhảy…
Thông thường bông khoáng gồm 3 dạng : Dạng tấm, dạng ống, dạng cuộn.

0912.727.811