Tiêu chuẩn nối ống gió mềm phải kín và chắc chắn, đảm bảo độ rung khí khí đi qua.

Tiêu chuẩn nối ống gió mềm phải kín và chắc chắn, đảm bảo độ rung khí khí đi qua.

Tiêu chuẩn nối ống gió mềm phải kín và chắc chắn, đảm bảo độ rung khí khí đi qua.

Tiêu chuẩn nối ống gió mềm phải kín và chắc chắn, đảm bảo độ rung khí khí đi qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *