Công nhân thi công bông thủy tinh tiếp xúc nhiều dễ ảnh hưởng đường hô hấp, da tay và sảy ra dị ứng.

Công nhân thi công bông thủy tinh tiếp xúc nhiều dễ ảnh hưởng đường hô hấp, da tay và sảy ra dị ứng.

Công nhân thi công bông thủy tinh tiếp xúc nhiều dễ ảnh hưởng đường hô hấp, da tay và sảy ra dị ứng.

Công nhân thi công bông thủy tinh tiếp xúc nhiều dễ ảnh hưởng đường hô hấp, da tay và sảy ra dị ứng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *